XAMPP là phần mềm mã nguồn mở miễn phí cung cấp một cách dễ dàng giúp các nhà thiết kế và phát triển web cài đặt những thành phần để chạy phần mềm dựa trên PHP, như WordPress, Drupal, Joomla và các phần mềm khác trên Windows 10, Linux và macOS.

Nếu bạn là nhà phát triển web hoặc ai đó đang cố gắng tham gia viết blog, XAMPP sẽ tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự phiền toái khi phải cài đặt, cấu hình Apache, MySQL, PHP và Perl theo cách thủ công trên máy tính để tạo môi trường thử nghiệm.

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ tìm hiểu các bước cài đặt XAMPP trên Windows 10 cũng như những hướng dẫn để cấu hình môi trường web và khắc phục một số sự cố thường gặp sau khi thiết lập.

Cách cài đặt XAMPP trên Windows 10

Sử dụng các bước sau để tải xuống và cài đặt XAMPP trên Windows 10:

1) Mở trang web Apache Friends.

2) Nhấp vào mục XAMPP for Windows, chọn phiên bản XAMPP tương ứng với phiên bản PHP

Image 11
Nên chọn từ phiên bản PHP 7.2 trở lên và tiến hành tải xuống để lưu tệp trên máy tính của bạn.

Lưu ý: Nếu bạn có các yêu cầu phiên bản đặc biệt cho PHP, thì hãy tải xuống phiên bản bạn cần cài đặt. Nếu bạn không có yêu cầu phiên bản, thì hãy tải xuống phiên bản cũ nhất, vì nó có thể giúp bạn tránh các vấn đề khi cố gắng cài đặt phần mềm dựa trên PHP. Ngoài ra, các hướng dẫn này đã được thử nghiệm để hoạt động cho XAMPP phiên bản 7.3.8 và các phiên bản trước đó, nhưng bạn cũng có thể sử dụng chúng để cài đặt các phiên bản mới hơn.

3) Bấm đúp chuột vào tệp đã tải xuống để khởi chạy trình cài đặt.

4) Nhấp vào nút OK.

5) Nhấp vào nút Next.

6) XAMPP cung cấp một loạt các thành phần mà bạn có thể cài đặt, chẳng hạn như MySQL, phpMyAdmin, PHP, Apache, v.v. Đối với hầu hết các phần, bạn sẽ sử dụng hầu hết các thành phần này, vì vậy nên để các tùy chọn mặc định.

7) Nhấp vào nút Next.

8) Sử dụng vị trí cài đặt mặc định hoặc chọn thư mục khác để cài đặt phần mềm trong trường Select a folder.

9) Nhấp vào nút Next.

10) Tích bỏ tùy chọn Learn more about Bitnami for XAMPP.

11) Nhấp vào nút Next.

12) Nhấp vào nút Allow access để cho phép ứng dụng thông qua tường lửa (nếu có).

13) Nhấp vào nút Finish.

14) Chọn ngôn ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Đức).

15) Nhấp vào nút Save.

Khi bạn hoàn thành các bước, Bảng điều khiển XAMPP sẽ khởi chạy và bạn có thể bắt đầu cấu hình môi trường máy chủ web.

Cách cấu hình XAMPP trên Windows 10

Bảng điều khiển XAMPP bao gồm ba phần chính. Trong phần Mô-đun, bạn sẽ tìm thấy tất cả các dịch vụ web có sẵn. Bạn có thể bắt đầu mỗi dịch vụ bằng cách nhấp vào nút Start.

Khi bạn bắt đầu một số dịch vụ, bao gồm cả Apache và MySQL, ở phía bên phải, bạn cũng sẽ thấy số ID quá trình (PID) và số cổng TCP/IP (Cổng) mà mỗi dịch vụ đang sử dụng. Ví dụ, theo mặc định, Apache sử dụng cổng TCP/IP 80 và 443, trong khi MySQL sử dụng cổng TCP/IP 3306 .

Bạn cũng có thể nhấp vào nút Admin để có quyền truy cập vào bảng điều khiển quản trị cho từng dịch vụ và xác minh rằng mọi thứ đều hoạt động chính xác.

Ở bên phải có một danh sách các nút để định cấu hình các khía cạnh khác nhau của bảng điều khiển, bao gồm nút Config để định cấu hình mô-đun nào sẽ tự động bắt đầu khi bạn khởi chạy XAMPP.

Nhấp vào nút Netstart sẽ cung cấp cho bạn danh sách các dịch vụ hiện đang truy cập mạng, bao gồm địa chỉ TCP/IP, cổng và xử lý thông tin ID.

Ngoài ra, từ bảng điều khiển, cũng có các nút truy cập nhanh để mở tiện ích dòng lệnh shell, thư mục cài đặt XAMPP, dịch vụ và đóng ứng dụng.

Cuối cùng, bạn có được phần nhật ký, nơi bạn có thể xem qua những gì xảy ra mỗi khi bạn khởi động một mô-đun hoặc thay đổi cài đặt. Đây cũng là nơi đầu tiên để xem xét khi một cái gì đó không hoạt động.

Các cài đặt mặc định sẽ hoạt động đối với hầu hết mọi người sử dụng XAMPP để tạo môi trường thử nghiệm để chạy trang web. Tuy nhiên, tùy thuộc vào cấu hình thiết lập của bạn, bạn có thể cần thay đổi số cổng TCP/IP cho máy chủ Apache, kích thước tải lên cơ sở dữ liệu hoặc đặt mật khẩu cho phpMyAdmin.

Để thay đổi các cài đặt này, bạn sẽ cần sử dụng nút Config cho dịch vụ tương ứng. Ví dụ: bạn sẽ cần mở tệp httpd.conf để thay đổi cài đặt trên máy chủ Apache và tệp my.ini để thay đổi cài đặt MySQL.

Lưu ý: Đối với máy tính bạn đang sử dụng phần mềm tạo máy ảo VNWare thì VMware sử dụng Port 443 nên bạn sẽ không start được Apache. Xem cách khắc phục bên dưới.

Cách sửa lỗi Apache không start khi máy tính có VMware

Port 443 bị Vmware chiếm dụng nên mình sẽ đổi Port khác cho XAMPP bằng cách sau

  1. Chỉnh sửa SSL Port 443 trong file httpd-ssl.conf
Image 13

2. Tìm và thay thế toàn bộ Port 443 -> 465:

Image 14

Chú ý: Bạn bấm Ctrl + F để mở hộp thoại Find và tìm toàn bộ 443 thay thành 465

=> Sau đó lưu lại và tắt xampp-control mở lại và start apachel. Nếu vẫn không thành công thì ban xem hướng xử lý tiếp theo.

Cách sửa lỗi Apache không start trên XAMPP

Việc cài đặt XAMPP rất đơn giản, nhưng đôi khi Windows 10 có thể không cho phép máy chủ Apache chạy. Thông thường, đó là vì World Wide Publishing Service đang chạy trên cổng 80 trên máy tính của bạn, đây cũng là cổng TCP/IP mặc định mà Apaches sử dụng trên XAMPP và hai ứng dụng không thể sử dụng cùng một cổng.

Nếu bạn gặp phải vấn đề này, có một vài cách để khắc phục nó. Bạn có thể gỡ cài đặt dịch vụ xuất bản hoặc bạn có thể thay đổi cổng mặc định trên Apache.

Gỡ cài đặt World Wide Web Services

Nếu bạn không có bất kỳ ứng dụng nào tùy thuộc vào tính năng World Wide Web Services, bạn có thể gỡ cài đặt ứng dụng đó bằng các bước sau:

1) Mở Start.

2) Tìm kiếm Control Panel và nhấp vào kết quả trên cùng để mở trải nghiệm.

3) Bấm vào Programs.

4) Nhấp vào Programs and Features.

5) Nhấp vào Turn Windows features on or off của Windows.

6) Mở rộng Internet Information Services và xóa tùy chọn World Wide Web Services.

7) Nhấp vào nút OK .

8) Khởi động lại máy tính của bạn.

9) Mở XAMPP Control Panel.

10) Nhấp vào nút Start trên Apache.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, Apache sẽ có thể chạy trong cổng 80 trên thiết bị của bạn.

Thay đổi cổng TCP / IP mặc định của Apache

Ngoài ra, bạn có thể định cấu hình Apache để chạy trên một cổng TCP / IP khác bằng các bước sau:

1) Mở XAMPP Control Panel.

2) Nhấp vào nút Admin trên Apache.

3) Nhấp vào tùy chọn httpd.conf.

4) Cuộn xuống và tìm dòng: Listen 80.

5) Thay đổi 80 cho một số cổng TCP/IP khác. Ví dụ: bạn có thể thử cổng 81. (Sau khi thay đổi dòng nên đọc: Listen 81)

6) Lưu và đóng tệp httpd.conf .

7) Nhấp vào nút Start trên Apache.

Khi bạn hoàn thành các bước, máy chủ Apache sẽ chạy mà không gặp sự cố nào trên cổng TCP/IP mới mà bạn đã chỉ định.

Nhắc nhở duy nhất với cấu hình này là bạn sẽ cần thêm số cổng TCP/IP vào địa chỉ mỗi khi bạn muốn kết nối với trang web của mình. Ví dụ: để truy cập máy chủ Apache trên trình duyệt web, bạn sẽ cần phải nhập: “localhost:81” thay vì localhost.

Dừng thủ công World Wide Web Publishing Service

Một cách khác để khắc phục sự cố cổng là dừng dịch vụ và thay đổi cài đặt của nó để chỉ khởi động dịch vụ theo cách thủ công bằng các bước sau:

1) Mở Start.

2) Tìm kiếm Services và nhấp vào kết quả hàng đầu để mở trải nghiệm.

3) Bấm đúp vào World Wide Web Publishing Service.

4) Nhấp vào Stop.

5) Thay đổi loại khởi động thành Manual.

6) Nhấp vào nút Apply.

7) Nhấp vào nút OK.

8) Mở XAMPP Control Panel.

9) Nhấp vào nút Start để chạy máy chủ Apache.

Cách tốt nhất để khiến Apache hoạt động trở lại là bằng cách gỡ cài đặt World Wide Web Publishing Service, nhưng khi không thể, bạn có thể thay đổi số cổng TCP/IP hoặc dừng dịch vụ khi cần thiết.

Sử dụng hết chiêu ở trên mà còn không được thì bạn Inbox mình rãnh online sẻ Ultraview xử lý cho bạn.

Cách tăng giới hạn upload phpMyAdmin trên XAMPP

1) Mở XAMPP Control Panel.

2) Nhấp vào nút Explorer.

3) Mở thư mục php .

4) Mở tệp php.ini bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

5) Thay đổi giá trị kích thước mà bạn muốn, chẳng hạn.

post_max_size = 200M
upload_max_filesize = 200M
max_execution_time = 3000
max_input_time = 3000
memory_limit = 200M

6) Nhấp vào nút Stop cho MySQL và Apache.

7) Nhấp vào nút Start để khởi động lại Apache và MySQL.

Khi bạn hoàn thành các bước, bây giờ bạn có thể nhập các tệp cơ sở dữ liệu lớn trên phpMyAdmin.

Cách thay đổi mật khẩu phpMyAdmin trên XAMPP

Theo mặc định, phpMyAdmin (MySQL) sử dụng user root không có mật khẩu, có nghĩa là nếu bạn đang cài đặt một trang web WordPress, khi được hỏi bạn chỉ cần nhập root làm tên người dùng và để trống trường mật khẩu.

Sử dụng các bước sau để thay đổi mật khẩu phpMyAdmin trên XAMPP:

1) Mở XAMPP Control Panel.

2) Nhấp vào nút Admin cho MySQL.

3) Nhấp vào tab User accounts.

4) Nhấp vào liên kết Edit privileges cho user root nhưng liên kết có tên máy chủ localhost .

5) Nhấp vào nút Change password.

6) Chỉ định mật khẩu mới.

7) Nhấp vào nút Go.

Sau khi bạn hoàn thành các bước, nếu bạn cố gắng đăng nhập vào phpMyAdmin, bạn sẽ nhận được một thông báo từ chối truy cập: “Cannot connect: invalid settings“.

Sửa lỗi “Cannot connect: invalid settings” trên phpMyAdmin

Sử dụng các bước sau để thay đổi cài đặt cấu hình trong tệp config.inc.php để khắc phục sự cố đăng nhập:

1) Mở XAMPP Control Panel.

2) Nhấp vào nút Explorer .

3) Trong thư mục XAMPP, mở thư mục phpMyAdmin .

4) Mở tệp config.inc.php bằng bất kỳ trình soạn thảo văn bản nào.

5) Bên dưới loại và thông tin xác thực, hãy và cập nhật các dòng sau:

Tìm đoạn

$cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = 'config';

thay thế

config

thành

cookie

Tìm đoạn

$cfg['Servers'][$i]['AllowNoPassword'] = true;

thay thế

true

thành

false

6) Lưu và đóng tập tin.

Khi bạn hoàn thành các bước, bạn sẽ có thể đăng nhập vào bảng điều khiển phpMyAdmin.

Bây giờ XAMPP đã được cấu hình và sẵn sàng để sử dụng với bất kỳ phần mềm dựa trên PHP nào được hỗ trợ.

Trong phần tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt WordPress trên Xampp.

Chúc các bạn thành công và nếu thấy bài viết hay nhớ share cho mình nhé.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Tiên Viết
Mình là Tiên. 9 tuổi, mê công nghệ từ nhỏ đến giờ vẫn còn mê. Sau nhiều năm tìm hiểu, học hỏi giờ đã trở thành "Thợ cài win dạo". Với kinh nghiệm cài win dạo nhiều năm mình lập blog này để chém gió tào lao về công nghệ thông tin.
Theo dõi
Thông báo về
guest

0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments